De ontheffing voor langer parkeren in een blauwe zone is afgewezen, wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.