De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?

Gebouwen, bruggen of viaducten moeten af en toe van buiten schoongemaakt worden. Dit kan leiden tot milieuoverlast. Bijvoorbeeld het water dat u gebruikt verontreinigt de bodem. Of de apparaten die u gebruikt zorgen voor geluidsoverlast. U moet melden aan de gemeente dat u een gevel, brug of viaduct gaat reinigen.

Werkt u vlakbij open water? Zorg ervoor dat het afvalwater niet in het water komt. Het is verboden het afvalwater te laten wegstromen in de bodem of in het riool.

U hoeft geen melding te doen bij schoonmaakwerk dat vaak terugkomt. Bijvoorbeeld ramen lappen.