De gemeente heeft mijn aanvraag voor een snuffelmarkt afgewezen, wat kan ik doen?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.