De aanvraag voor een IOAZ-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.
U moet uw bezwaar indienen bij de gemeente. Dit doet u schriftelijk binnen 6 weken na het besluit. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen 6 weken bij de rechtbank in beroep gaan. Een advocaat is hiervoor niet nodig. Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.