Bestaat er een subsidie voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdhulpverlening en jongerenwerk kunnen subsidie aanvragen. Dit gebeurt op basis van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente.