Als de woningmarkt instort, heeft dat effect op de WOZ-waarde van mijn huis?

Nee, prijsschommelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op de WOZ-waarde tijdens het lopende belastingjaar. De waarde die op de peildatum is getaxeerd staat namelijk vast.

Tijdens de volgende waardebepalingen kan de gemeente wel rekening houden met prijswijzigingen.