Als de gemeente haar voorkeursrecht wil gebruiken om mijn huis te kopen, wanneer krijg ik dat te horen?

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze overgaat tot de koop.