Aan welke voorwaarden moet een bodemwarmte-installatie voldoen?

Bij de aanleg van een bodemwarmte-installatie moet u rekening houden met de volgende eisen:

  • Het ontwerp van het systeem moet u afstemmen op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • Er mag geen interferentie met een ander systeem zijn. Dit betekent dat de winning van warmte niet de werking van andere, al bestaande systemen mag dwarszitten.
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht is tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.
  • De boring moet uitgevoerd worden door een erkend bedrijf.

Meer informatie