Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal voldoen?

De gemeente controleert of de kinderopvang of peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

  • de veiligheid en gezondheid
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

Meer informatie