Woning voor andere doeleinden gebruiken

Wanneer u een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet u een onttrekkingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u:

  • de woonruimte tot bedrijfsruimte omvormt
  • de woonruimte tot kantoor of winkel omvormt
  • meerdere woonruimten tot één woonruimte samenvoegt
  • de woning per kamer verhuurt
  • van plan bent de woning te slopen

Vaak heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw vergunningsaanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken.

Contact

U vraagt de onttrekkingsvergunning aan bij de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Doe dan een aanvraag via het Omgevingsloket online (OLO). 

Meer informatie