Wilde dieren en hobbydieren houden

Het is verboden om wilde dieren te houden die bij ontsnapping gevaarlijk kunnen zijn voor mens of dier. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het houden van een wild dier. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet. U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten.

Heeft u hobbydieren? U mag hobbydieren, zoals schapen en kippen, in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

Aanpak

Lever de volgende informatie mee bij uw aanvraag: 

  • de diersoort
  • de plaats waar de dieren worden ondergebracht
  • de getroffen beveiligingsmaatregelen
  • de reden

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

De ontheffing voor het houden van wilde dieren vraagt u aan bij de gemeente. Uw hobbydieren meldt u aan bij de Dienst Regelingen.