Bouw en verbouw, welstandsadvies

U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. 

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Lees hierover meer in de tekst: 'Bouw en verbouw, vergunning'.

Aanpak

U heeft een bouwplan nodig om advies aan te vragen.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt niet voor seizoensgebonden bouwwerken. 

Bezwaar

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Contact

U neemt contact op met de gemeente.

Op de website van het Omgevingsloket Online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

Meer informatie