Watervergunning

U heeft een Watervergunning nodig als u gebruik wilt maken van water. Bijvoorbeeld water onttrekken aan de grond of water lozen. Het gaat om grondwater of regenwater (hemelwater). Vroeger waren hier meerdere wetten voor, maar sinds december 2009 is er 1 watervergunning.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is:

  • het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater
  • het onttrekken van grondwater
  • het dempen van een sloot

Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan is vaak geen watervergunning nodig. U hoeft dan alleen een melding te doen. Een voorbeeld is het lozen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel.

Voorwaarden

U wilt gebruik maken van grondwater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Dit doet u bij de overheid die over de watervergunning gaat.

Contact

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Het is verstandig van te voren contact op te nemen met de gemeente over de aanvraag.