Vuurwerk afsteken

Particulieren mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.

Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk).

U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk.

Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: Vuurwerk, opslag en verkoop

Aanpak

U levert bij uw melding een verklaring over:

 • de reden
 • omvang van en soort vuurwerk
 • plaats
 • datum 
 • tijdstip 
 • afstand tot het publiek

Voorwaarden

De voorwaarden voor een toepassingsvergunning zijn onder andere:

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 • Een bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 • Uw bedrijf heeft een certificaat van vakbekwaamheid.

Consumentenvuurwerk herkent u aan de tekst 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket staat:

 • Wat voor soort vuurwerk het is of wat het doet.
 • Naam en adres fabrikant, importeur of handelaar in Nederland.
 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 • Een goede gebruiksaanwijzing in het Nederlands.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de toepassingsvergunning aan bij het Meld- en Informatie Centrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De melding om consumentenvuurwerk buiten de jaarwisseling af te steken, doet u bij de provincie. Ook een ontbrandingstoestemming vraagt u aan bij de provincie.