Vuur stoken

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Aanpak

U levert bij uw aanvraag een verklaring over:

  • de reden
  • plaats
  • datum¬†
  • tijdstip¬†
  • doel
  • omvang

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.