Bijstandsuitkering, voorschot

Wanneer u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstanduitbetaling.

Meer informatie over de bijstand vindt u bij "Bijstandsuitkering".

Aanpak

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

  • recente bankafschriften, en
  • een bewijs van schulden (voor zover van toepassing).

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

Contact

Neem contact op met de gemeente over de bijstandsuitkering.