Voertuig te koop aanbieden op openbare weg, ontheffing

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.

Aanpak

U geeft bij de aanvraag een verklaring over: 

  • geldig kentekenbewijs of -bewijzen
  • plaats
  • datum
  • tijdstip
  • soort en omvang van de activiteiten

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid op de weg. Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, mag de weg niet onveilig worden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.