Verwijzingsborden plaatsen

U mag niet zonder toestemming van de gemeente verwijzingsborden plaatsen. Verwijzingsborden verwijzen bijvoorbeeld naar evenementen als een kermis of braderie.

Aanpak

In uw aanvraag zet u de volgende gegevens:

  • de reden
  • de plaats¬†
  • de route¬†
  • de datum
  • het tijdstip

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.