Onderwijs, vergoeding incidenteel onderhoud huisvesting

De gemeente heeft geld gereserveerd voor het huisvesten van scholen. Voor openbare en bijzondere scholen gaat het om kosten voor onderhoud, nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen alleen een bijdrage vragen voor nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding.

Aanpak

In uw aanvraag zijn de volgende gegevens beschreven:

  • de reden;
  • bestemming; 
  • omvang en aard van de huisvesting;
  • eventuele schatting van de kosten.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • alleen het schoolbestuur kan een aanvraag indienen;
  • het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs kunnen geen gebruik maken van de vergoeding.

Contact

Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag daarna om een bijdrage van de gemeente.