Planschade, schadevergoeding

De gemeente kan een besluit nemen om bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk te bouwen. Of ze wil een nieuwe weg aanleggen. U kunt hierdoor schade lijden. Die schade heet planschade.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw woning komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De gemeente stelt een onderzoek in naar de schade. Op basis daarvan beslist de gemeente hoe hoog de tegemoetkoming zal zijn.

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld; bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. 

Ook voor landelijke projecten ('rijksprojecten') bestaat een tegemoetkoming. Dit zijn projecten die op het grondgebied van meerdere gemeenten en provincies spelen. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

Aanpak

U moet meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs; 
 • een beschrijving waarom u de tegemoetkoming zou moeten krijgen; 
 • alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw claim ondersteunen.

Kosten

U betaalt 300 euro vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. U krijgt het bedrag terug, als uw aanvraag wordt geaccepteerd.

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan. 
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw verzoek om schadevergoeding, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.