Dieren houden in grote hoeveelheden, ontheffing

Het is verboden om zeldzame dieren of een grote hoeveelheid huisdieren te hebben. Wilt u zeldzame dieren houden? Bijvoorbeeld apen, bepaalde reptielen of zeldzame vogels. Dit is verboden, omdat het vaak beschermde diersoorten zijn.

Wilt u heel veel huisdieren houden, zoals katten en honden? Dan moet u zich aan de regels van de gemeente houden. Hiermee voorkomt zij overlast of schade aan de openbare gezondheid.

U kunt soms een ontheffing op het verbod tot het houden van zeldzame of grote aantallen dieren krijgen. Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben een ontheffing op het verbod.

Aanpak

U moet bij de aanvraag de volgende punten verklaren:

  • plaats waar de dieren worden ondergebracht
  • de genomenĀ beveiligingsmaatregelen
  • reden van uw aanvraag

Het is aan te raden een tekening te maken. Daarop laat u onder andere de dierenverblijven en de beveiligingsmaatregelen zien.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. U krijgt hiervan bericht.

Voorwaarden

De gemeente stelt voorwaarden aan bijvoorbeeld de toestand van de dieren, de diersoort, de hoeveelheid en het doel van de aanvraag.

Bezwaar

U kunt binnen 6weken bezwaar maken tegen het besluit bij de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt dan binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente.