Uitstroombevordering werkzoekenden en specifieke doelgroepen

Sommige mensen met een bijstandsuitkering vinden het lastig om een baan te vinden. Zij kunnen dan speciale begeleiding krijgen bij het vinden van betaald werk. Deze aandacht bestaat meestal uit:

  • bijscholings- en omscholingscursussen,
  • taalcursussen, 
  • vrijwilligerswerk, 
  • of gerichte begeleiding naar geschikt of aangepast werk.

Dit versterkt de sociale vaardigheden van de werkzoekenden. Hierdoor moeten zij makkelijker een baan vinden.

Voorwaarden

U heeft een bijstandsuitkering en/of behoort tot een specifieke doelgroep zoals:

  • herintreders,
  • gehandicapten, 
  • inburgeraars, en 
  • minderheden

Contact

Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over begeleiding naar werk.