Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

U kunt een IOAZ-uitkering aanvragen als u stopt met uw eigen bedrijf en uw inkomen beneden het sociaal minimum ligt. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

U mag gewerkt hebben als zelfstandige of een bedrijf hebben gehad zoals:

 • een eenmanszaak
 • een samenwerkingsverband
 • een BV of NV

De uitkering start pas als het bedrijf of zelfstandig beroep is gestopt. Uw totale inkomen (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) en dat van uw partner vult u met de IOAZ-uitkering aan tot het bijstandsniveau.

Als gedeeltelijk arbeidsongeschikte kunt u ook recht hebben op een IOAZ-uitkering. Maar dat is alleen als u:

 • minder dan 80% arbeidsongeschikt bent
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat uw partner na 31 december 1971 geboren is en geen van uw kinderen jonger is dan 12 jaar

Aanpak

De gegevens die u moet laten zien, zijn onder andere:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs
 • bankafschriften van de afgelopen periode
 • de boekhouding van de laatste 3 jaar

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn onder andere:

 • U bent 55 jaar of ouder en krijgt nog geen AOW.
 • U bent gestopt met uw werk als zelfstandige en u heeft te weinig inkomen om van te leven.
 • U werkte minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland. Of 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.
 • U bent bereid een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen.
 • U moet binnen anderhalf jaar stoppen met uw onderneming.

Bezwaar

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

U moet uw bezwaar indienen bij de gemeente. Dit doet u schriftelijk binnen 6 weken na het besluit. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen 6 weken bij de rechtbank in beroep gaan. Een advocaat is hiervoor niet nodig. Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Contact

De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de gemeente. Dit doet u voordat u stopt met uw bedrijf.