Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering.

Termijn

Tussen de aanvraag en de uitbetaling van de uitkering kan een aantal weken zitten. Als u hierdoor in geldnood komt, kunt u een voorschot vragen.

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als:

  • u op of na uw 50e jaar werkloos bent geworden en uw WW-uitkering is afgelopen
  • u op of na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35 procent arbeidsongeschikt was
  • u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar
  • u bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk. De gemeente kan hier om vragen

Bezwaar

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. U moet uw bezwaar indienen bij de gemeente. Dit doet u schriftelijk binnen 6 weken na het besluit. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen 6 weken bij de rechtbank in beroep gaan. Een advocaat is hiervoor niet nodig. Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Contact

U vraagt de uitkering aan bij UWV. Bent u getrouwd of woont u samen, dan moet u de uitkering samen met uw partner aanvragen. UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente neemt een beslissing over de aanvraag en laat u die schriftelijk weten. De uitkering wordt maandelijks achteraf uitbetaald.