Sportactiviteiten, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die sportactiviteiten aanbieden. Zet uw organisatie zich in bijvoorbeeld voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor deze activiteiten. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing over uw aanvraag.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Vraag subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.