Sociaal-cultureel werk, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met sociaal-cultureel werk. Zet uw organisatie zich in voor bijvoorbeeld buurtwerk, opbouwwerk, kinderopvang en vrouwen- en migrantenemancipatie? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing over uw aanvraag.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling moet de subsidie zelf aanvragen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.