Schoolzwemmen, subsidie

De gemeente subsidieert schoolzwemmen. Geeft uw school schoolzwemmen of wilt u dat gaan doen? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u daar een bijdrage voor kunt krijgen. U leest daar ook hoe u de subsidie moet aanvragen.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de aanslag bezwaar aantekenen, als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Bent u het daarna nog niet met elkaar eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. U krijgt bericht over uw aanvraag.