Podiumkunsten, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Aanpak

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum. 
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.