Lokale omroep, subsidie

Lokale omroepen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente gebruikt het sociaal-cultureel beleid om te bepalen welke activiteiten worden gesubsidieerd. De gemeente bepaalt ook op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt krijgen.