Amateurkunst, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing.

Voorwaarden

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.