Minderheden, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan organisaties die zich inzetten voor minderheidsgroeperingen. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in voor jongeren, ouderen, vrouwen of anderstaligen? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in;
  • houd rekening met een einddatum; en
  • uw organisatie is toegelaten tot het Landelijk overleg minderheden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Vraag subsidie aan voor de einddatum.