Maatschappelijke zorg, subsidie

De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

Biedt uw organisatie maatschappelijke zorg? Kijk in de gemeentelijke verordening of u een subsidie kunt aanvragen voor dit werk. 

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm.