Kunstzinnige vorming, subsidie

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met kunstzinnige vorming kunnen subsidie aanvragen. Geeft uw organisatie muziek-, dans- en literatuurlessen of onderwijs in beeldende kunst, nieuwe media, theater en amateurkunst? Dan komt u waarschijnlijk voor subsidie in aanmerking.

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken.

Voorwaarden

Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen. De subsidie moet voor de sluitingsdatum worden aangevraagd.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Vraag de subsidie aan bij de gemeente. U krijgt te horen of u subsidie krijgt. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie er voor u is.