Jeugdsport, subsidie

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdsport kunnen subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming en amateursport in club- en verenigingsverband.

Termijn

De gemeente neemt binnen dertien weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u een bijdrage kunt krijgen. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.