Jeugdhulpverlening en jongerenwerk, subsidie

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdhulpverlening en jongerenwerk kunnen subsidie aanvragen. Dit gebeurt op basis van het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen dertien weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.