Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzage

In het stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente haar grondgebied gaat inrichten. Het gaat om de bebouwde gebieden of plekken waar de gemeente nog wil gaan bouwen. Zo wijst de gemeente een gebied aan als woongebied, winkelgebied of bedrijventerrein. Ook plant de gemeente hoogbouw, laagbouw, kantoorruimten en woningen (vrije sector en sociale woningbouw) in.

Voorwaarden

De stedenbouwkundige plannen zijn pas in te zien, nadat het bestuur akkoord heeft gegeven.

Contact

U kunt de stedenbouwkundige plannen inzien bij de gemeente.