Softdrugs, kopen

Als u softdrugs wilt kopen in een coffeeshop, moet u in Nederland wonen. De coffeeshop controleert of u in Nederland woont. Neem daarom een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning mee en een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Voorwaarden

U mag alleen softdrugs kopen als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • in Nederland woont;
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) bij zich heeft; en
  • een geldig identiteitbewijs of verblijfsvergunning bij zich heeft.

Contact

Een uittreksel uit de basisregistratie personen vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.