Seksbedrijf exploiteren, vergunning

Als u een seksclub, bordeel of parenclub wilt runnen, moet u een vergunning aanvragen.

Stopt u met uw bedrijf of neemt iemand uw bedrijf over? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Degene die uw bedrijf overneemt, moet opnieuw een vergunning aanvragen.

Bij deze vergunningsaanvraag vindt ook een Bibob-onderzoek plaats.

Aanpak

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • het soort inrichting en de omvang;
  • de plaats;
  • de naam van beheerder of bedrijfsleider; en 
  • de naam van eigenaar.

Termijn

De gemeente neemt binnen twaalf weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.
  • U voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.