Vaartuig afmeren

U mag niet zonder toestemming een schip afmeren. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. 

Aanpak

In uw aanvraag is het volgende beschreven:

  • de reden;
  • het soort schip en de grootte;
  • de plaats;
  • de datum; en 
  • het tijdstip.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Er is geen overlast voor omwonenden.
  • Er is geen gevaar voor het milieu.
  • De plek is geschikt om uw boot aan te leggen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.