Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater; en
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel.

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de aanslag bezwaar aantekenen, als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Bent u het daarna nog niet met elkaar eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U ontvangt een aanslag van de gemeente.