Recreatie-inrichting exploiteren

Wie een recreatiebedrijf gaat runnen, moet dat doorgeven aan de gemeente. Gaat u binnenkort bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel beginnen of overnemen? Meld uw bedrijf binnen drie dagen schriftelijk bij de gemeente. Zorg wel dat de vereiste kampeervergunning of drank - en horecavergunning in orde zijn.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag.

Voorwaarden

Ondernemers die een recreatiebedrijf hebben, moeten de volgende vergunningen hebben:

  • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: een drank- en horecavergunning.
  • Als u een camping heeft: een kampeervergunning.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken bezwaar aantekenen, als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Bent u het daarna nog niet met elkaar eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U meldt uw bedrijf schriftelijk bij de gemeente. Dit moet binnen drie dagen.