Reclame plaatsen, vergunning

Stel u wilt een reclamebord aan uw huis ophangen. Of u wilt een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen. U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Aanpak

Bij de aanvraag stuurt u onder andere een verklaring op over: 

  • de reden
  • het soort reclameobject
  • hoe groot het reclameobject is
  • de plaats

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Meer informatie