Pasfoto, richtlijnen

Voor de Nederlandse identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) moet u een pasfoto inleveren. Dit moet een kleurenfoto zijn die aan strenge eisen voldoet.

Voorwaarden

De belangrijkste eisen zijn:

  • Uw hoofd moet recht van voren zijn gefotografeerd.
  • De achtergrond is egaal en lichtgrijs, lichtblauw of wit. 
  • U moet een neutrale blik hebben. 
  • Uw ogen zijn volledig zichtbaar. 
  • U moet recht in de camera kijken. 
  • Uw mond is gesloten. 
  • Uw hoofd moet onbedekt zijn (tenzij u schriftelijk kunt aantonen dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen dit onmogelijk maken). 
  • Is uw hoofd wel noodzakelijk bedekt? Dan moet uw gezicht goed zichtbaar blijven.
  • U heeft geen schaduw van uw bril in uw gezicht.

Het is belangrijk dat u vooraf controleert of uw foto aan deze eisen voldoet. Kijk voor meer informatie op paspoortinformatie.nl.