Parkeren bij autobedrijven

Autobedrijven hebben een ontheffing nodig voor het plaatsen van auto's op de openbare weg. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel gewoon toegestaan.

Aanpak

In uw aanvraag staan de volgende zaken beschreven:

  • de reden
  • de plaats

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag om ontheffing.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • er gelden geen parkeerbeperkingen
  • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
  • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving
  • er zijn geen andere alternatieven voor handen

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.