Beschermde dieren, overlast

Soms hebben mensen last van dieren uit hun omgeving. Heeft u overlast of schade van een beschermd dier? U mag beschermde dieren niet verjagen, vangen of doden. Ook mag u de verblijfplaatsen, zoals een nest of holletje, van deze dieren niet verstoren of beschadigen. Beschermde dieren die overlast of schade veroorzaken zijn bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters.

Contact

De gemeente kan u vertellen wat u moet doen of u doorverwijzen naar een deskundige.