Straatartiest, toestemming

U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

Aanpak

U levert bij de aanvraag een verklaring in over:

  • de vorm van de activiteit; 
  • de omvang;
  • de datum; 
  • het tijdstip; en
  • de plaats.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente.