Straatverkoop en verkoop aan de deur, toestemming

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen standplaats nodig. U heeft wel toestemming nodig. Vraag om toestemming als u bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw koopwaar de straat op gaat.

Aanpak

U heeft voor uw aanvraag onder andere de volgende documenten nodig:

  • recent uittreksel Kamer van Koophandel (handelsregister).
  • geldig identiteitsbewijs.
  • verklaring over het soort handel, de plaats, datum en het tijdstip.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.¬†

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Vraag de gemeente om toestemming.