Transport, ontheffing bijzonder transport

Er zijn regels opgesteld over goederenvervoer. Bijvoorbeeld over hoe lang en breed de lading die u vervoert, mag zijn. Het is verboden om goederen te transporteren die te lang of te breed zijn. Wilt u toch grotere goederen vervoeren? Vraag dan een ontheffing aan. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing,
  • langlopende ontheffing, 
  • LZV ontheffing, en 
  • landbouwontheffing

Aanpak

U stuurt bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

  • afmetingen van het transport;
  • de route die u wilt rijden; en 
  • het tijdstip van transport.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per type ontheffing.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW regelt het met de eigenaar van de weg. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of de provincie.