Openbaar groen, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning.

Contact

U doet uw melding over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen bij de gemeente.