Olietank in particuliere grond, verwijdering

Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u deze verwijderen. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

Voorwaarden

Als u de tank weer wilt gebruiken dan is een keuring van de tank nodig.

Contact

Als u een olietank in uw tuin heeft, moet u dit melden aan de gemeente. Voor het verwijderen van de olietank moet u een KIWA-erkend bedrijf inhuren.